Sopihop-film
Se Sopihop-filmen
Hovedside Nyheter Soping Gartnerarbeid Snørydding/strøing Vegmerking Fortaurens/
Tyggegummifjerning
Kontakt
Teknisk om maskinen I byen I parkeringsanlegg Inngangspartier På flyplass I verkstedhall På et anlegg Når uhellet har vært ute

I byen

Det er avgjørende både for trivsel og trygghetsfølelse at ett sentrumsområde fremstår trivelig og rent. For å konkurrere om turister og handlende er det ett soleklart fortrinn at publikumsområder oppleves rene og trygge. De kommunale feiemaskiner gjør godt daglig renhold i forhold til søppel, løv og annen løs forurensning. Det disse maskinene ikke kan gjøre, er den grundige hovedrengjøringen som trengs når alger, olje, tyggegummi og sur nedbør forringer ett flott og kostbart anlegg. Det er da Sopihop kan nullstille anlegget igjen uten bruk av kjemikaler. Metoden vår er enkel og genial. Ved hjelp av maskinen ”Tyggve” og det tilhørende utstyret, blir ikke bare dekket helt rent, men benker, søppelspann, murkanter, trapper, pullerter osv spyles rene.

Vi legger stor vekt på ikke å være til sjenanse for publikum. Utstyret vårt er konstruert med tanke på dette. Maskinen har ikke bevegelige farlige deler og det benyttes ingen former for kjemikaler. Vi opererer alltid med 2 operatører. I tillegg er maskinen godt merket og har ryggekamera. Dette gjør at vi normalt kan arbeide på dagtid uten vesentlige sperringer.

På områder med faste fuger justeres suget opp for å ta all skitt opp i maskinen. Dette filtreres i maskinen og partiklene blandes ikke med vannet. Områder med sandfuger kjøres med svakere sug slik at fugemassen ikke følger med i maskinen. Dysene som er skråstilt mot belegget vil rote rundt i det øverste laget fugemasse. Dette spyles så på plass igjen slik at resultatet er ”så godt som nytt”.

Se referanse fra Stavanger kommune om dette her.
fortau1.jpg

fortau1.jpg fortau5.jpg storstein.jpg sittestein.jpg benk.jpg

Sopihop AS, Flintegata 6, 4016 Stavanger   -   Døgnbemannet telefon: +47 51 89 01 98  -   E-post: firmapost@sopihop.no
Hosting av Hjelseth Computers